Bạn đang xem

Truyện Người Lớn – Cô Tiên Giáng Trần

xem 2.386 lần Views 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Loading...

Hạ Cơ vốn là gái nước Trịnh sống vào thời Xuân Thu (- 722 đến -480 TCN) , sau về làm dâu nước Trần. Hạ Cơ là cô gái ăn chơi rất lịch lãm, Sử sách nói sau khi ăn nằm với ai rồi, nàng trở lại “hoàn tân” như cũ. Hoàn tân là danh ...