Chơi 2 con bạn trong ký túc

Server: 
like and button
Nội dung video:

Vào ký túc chơi, tiện thể hấp diêm 2 con bạn trong ký túc.